Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolevejen

FÆRDSEL TIL OG FRA SKOLE

Af hensyn til alles trafiksikkerhed er det vigtigt, at al færdsel til og fra skole foregår hensynsfuldt.

De gående elever benytter stien fra Fårupvej eller kommer over gangbroen ind på skolens stier. Elever fra den østlige bydel benytter Skovgade.

Elever på knallert skal køre ad Ringvejen og over parkeringspladsen til knallertskuret. Morgentrafikken på parkeringspladsen er tæt. Det er vigtigt at undgå, at farlige situationer opstår, når forældre i bil sætter deres børn af ved skolen samtidig med, at busserne uhindret skal kunne køre til og fra parkeringspladsen. Der er ensrettet indkørsel til Bredagerskolen, samt etableret særskilt afsætningsplads for personbiler til højre umiddelbart efter indkørslen. Denne bedes benyttet ved afsætning af børn og cykler.

Vi henstiller indtrængende til alle forældre, at man overholder forbudsskiltningen på parkeringspladsen, og at man parkerer i båsene, hvis man vil følge sine børn helt ind i skolen.

Endvidere henstiller vi til at børn ikke afsættes fra bil i Skovgade ved stierne til skolen, da holdende biler giver anledning til manglende oversigt for gående og cyklende elever.

 

SPECIELT FOR ASGÅRD

Børn som kører med bus benytter stisystemet fra busholdepladsen ved Bredagerskolen. Stisystemet er udbygget med sti fra Fårupvej til Bredagerskolen, 
og fra cykelstiens afslutning trækkes cyklerne til cykelskuret.

På Asgårds parkeringsplads henstilles til, at kørsel foretages i kørselsretning.

 

SKOLEBUSKØRSEL

Vejle Kommune bevilger skolebuskort til elever efter nedenstående regler:

Elever i 0.-3. klasse, som har over 2.5 km til skole.

Elever i 4.-7. klasse, som har over 6,0 km til skole.

Elever i 8.-9. klasse, som har over 7.0 km til skole.

Andre transport muligheder kan du finde her.

 

DÅRLIGT VEJR

I tilfælde af dårligt vejr er det vigtigt, at forældrene selv tager bestik af situationen og overvejer, om det er forsvarligt at sende børn af sted med bussen. 

Hvis I er i tvivl om bussernes kørsel til første time, så aflyt venligst P4-Trekanten kl. 7.30, hvor meddelelse vil blive givet.