Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Årgange i Midgård

I Midgård er alle årgange inddelt i to eller tre hold. Til hver årgang er der knyttet et fast lærerteam og hver elev har en kontaktlærer. 

Alle hold arbejder på tværs i f.eks. udvalgte fag på årsbasis, i udvalgte fag i perioder, i alternative uger, på fagdage og på dage eller i perioder hvor teamet ser faglig og/eller social mening i at blande årgangens elever. Det giver muligheder for at danne nye relationer og afprøve sig selv i nye faglige og sociale sammenhænge. Indimellem arbejder vi også på tværs af årgangene i Midgård. 

Bredagerskolens værdier - tryghed, succes og fællesskab - er grundlæggende for vores måde at arbejde på. Årgangenes lærerteam har hele tiden øje for, at alle børn på årgangen indgår i  velfungerende læringsfællesskaber, hvor de oplever succes, tryghed, trives og udvikler sig faglig og socialt. Et af midlerne til at bidrage til at alle børn indgår i velfungerende læringsfællesskaber er muligheden for at enkelte eller flere elever kan skifte hold i løbet af skoleåret. Der er altid fokus på såvel den enkelte som de overordnede gruppedynamikker. Det er således målet, at styrke den enkeltes betingelser for en god skolegang såvel som at styrke læringsfællesskabet. 

For at skabe tryghed omkring ændringer i skoledagen, f.eks. når skemaet laves om eller når der laves om på holdsammensætningen prioriteres et højt informations niveau både til eleverne og forældrene.