MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning af elever

Vil du indskrive dit barn på Bredagerskolen, så kontakt skolens kontor eller afdelingslederen for den aldersgruppe, hvor barnet skal starte.

Skal dit barn starte i 0. klasse - børnehaveklassen? 

Kommer dit barn fra børnehaven og skal starte i 0. klasse, så sker indskrivningen via Vejle Kommunes digitale indskrivning i december/januar til skolestart skoleåret efter. Vi holder informationsmøde i november, hvor alle forældre til skolestartere er velkomne. 

På Bredagerskolen (Asgård) har vi skolestart tre gange om året, idet vi kalder rullende skolestart. Det er i august, november og marts. Barnet starter som udgangspunkt omkring sin 6. års fødselsdag. Spørg børnehaven, hvis I er i tvivl eller kontakt afdelingslederen på Asgård. 

Vi har tæt samarbejder med børnehaverne i Jelling og har fælles overgangsprojekt til glæde for for børn og voksne. Det indebærer blandt andet besøg på skolen og trekantssamtaler forud for skolestart, hvor I som forældre deltager i et møde på skolen sammen med den primære pædagog fra børnehaven. 

Hvert år får vi også skolestartere, der kommer udenfor vores skoledistrikt. Der er frit skolevalg. Det betyder, at man som forældre selv kan vælge, hvor ens barn skal gå i skole også uden for eget skoledistrikt, med mindre det betyder, at skolen skal oprette en ekstra klasse ved indskrivningen. I de fleste tilfælde har vi plads til alle børn, men kontakt os, hvis I vil være sikre (gælder kun børn udenfor Bredagerskolens skoledistrikt - alle børn i skoledistriktet er garanteret plads på Bredagerskolen). 

Vær opmærksom på, at hvis I vælger Bredagerskolen, og det ikke er jeres skoledistrikt, så skal I selv afholde bustransportudgiften, men mindre jeres barn var berettiget til buskort fra hjemmet til distriktskolen. Kontakt skolens kontor for nærmere oplysninger om buskort, hvis I er i tvivl. 

Går barnet på en anden skole, men I ønsker at flytte barnet til Bredagerskolen? 

Ønsker I at jeres barn skal gå på Bredagerskolen, selvom det allerede går på en anden skole, så kontakt afdelingslederen for den aldersgruppe, hvor barnet skal starte for at aftale et møde. 

Ved mødet deltager I sammen med jeres barn. Her vil vi høre mere om barnet: hvordan det er at gå i skole, hvilke fag der er yndlings fag og om der er fag, barnet kæmper med, hvordan det er i sociale og i samspillet med andre børn. Vi er også interesseret i, hvad barnet laver i fritiden. Alt dette for at vi kan få et lille kendskab til barnet, så vi kan tage godt imod barnet ved skolestart og bidrage til, at barnet får en god skolegang hos os. Vi taler med jer forældre om gensidige forventninger, ligesom I forældre naturligvis kan overlevere, hvis der er noget særligt, vi skal vide. Om muligt deltager der altid en pædagog/lærer ved samtalen sammen med afdelingslederen. Vi aftaler på mødet, hvornår barnet skal starte. Man kan som udgangspunkt starter, hvornår det skal være, men vi opfordrer altid til, at barnet får sagt ordentligt farvel til den gamle skole. 

Når barnet er indskrevet, beslutter skolen hvilket hold/gruppe, barnet skal i ud fra de oplysninger, vi fik ved indskrivningen. Dette meddeles forældrene inden skolestarten. 

Første skoledag mødes vi på kontoret, typisk er en forældre med. Der kommer en lærer ned på kontoret og henter barnet. Forældrene er velkomne til at gå med ned i klassen og blive indtil barnet føler sig tryg.