Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hverdagen

En god start på dagen

Hver morgen starter med morgensamling for hele Midgård i fællesrummet. Her fortæller forskellige lærere eller elever om dagsaktuelle emner, vi synger et par sange sammen og får sat dagen rigtig godt i gang. Efterfølgende taler vi holdvist om dagens program, så der skabes overblik og tryghed. 

Bevægelse og leg

Bevægelse indgår som en naturlig del af den daglige undervisning. Hver dag, året rundt er eleverne udendørs i frikvartererne, hvor de får frisk luft, får sig rørt og får samlet ny energi. Vi har et stort udendørs legeområde med forskellige boldbaner, legestativer, gynger og hyggekroge lige udenfor døren, som Midgårds elever bruger flittigt.

Et rart sted at være

Fællesskabet på tværs af årgangene vægtes også højt i Midgård. Det gør vi blandt andet ved at alle starter dagen sammen, at vi fortæller hinanden om hvilke projekter vi laver og ved at være sammen udendørs i alle frikvarterer. Midgård er mere end en skoleafdeling, det er et sted man opholder sig og har det rart sammen. For at sikre dette har Midgård fælles retningslinjer for hvordan vi er sammen såvel inde som ude og for brug af mobil og IT-udstyr, ligesom vi kan klare forventninger til at både voksne og børn har et ordentligt sprogbrug over for alle. Alt sammen for at bidrage til at alle kan være trygge og trives i fællesskabet.

Hverdagen i Midgård      Hverdagen i Midgård