Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hverdagen

Se filmen her om Asgård / Bredagerskolen https://vimeo.com/858570459?share=copy

På Asgård går 0. - 3. årgang. Disse er fordelt med 0. og 1. årgang i NORD-huset og 2. og 3. årgang i SYD-huset. Årgangene er delt i 2 klasser, men der arbejdes gennem skoleåret med fleksible holddannelser, da vi ikke anser børn som statiske, men dynamiske, hvor der hele tiden sker ændringer i deres udvikling. Der arbejdes ligeledes med specifikke timer, hvor enkelte elever på 0. og 1. årgang kan have gavn af at være med på et klassetrin over eller under. 

Hver år arbejdes der på hele skolen med alternative uger. På Asgård betyder det, at vi her arbejder fælles på tværs af årgangene. 

Hver dag starter med, at eleverne møder ind i deres egne klasser, hvor de krydses af og der bliver sagt godmorgen. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever sig set hver eneste morgen. 

På 0. årgang starterne morgnerne med tal og bogstaver, mens tiden efter lille madpakke bruges til at arbejde med de store kompetence mål for 0. årgang. 

På 1. - 3. årgang starter morgnerne med de "små fag" (Billedkunst, natur-teknologi, idræt, musik m.m.).

Hver dag kl. 9.45-10.00 er der fælles formiddags sang for hele Asgård i "Tumleren". Dette giver os oplevelsen af samhørighed og at vi er et fælles "VI".

Alle elever har pause fra kl. 10.00 - 10.30, hvor de spiser lille madpakke. Lille madpakke medbringes hjemmefra og er et stykke frugt eller en bolle - noget som man kan have med i hånden. 

Alle elever spiser store madpakke dagligt kl. 12.00 - 12.30, hvorefter der er frikvarter. Alle frikvarterne holdes som udgangspunkt udenfor. 

Hver dag kl. 13.00 - 13.45 er der læsebånd, mens kompetence målet naturlige fænomener og udeaktiviteter prioriteres på 0. årgang. Kl. 13.45 slutter skoledagen og SFO´en åbner. 

 

AsgårdAsgård

 

Ude tilsyn